Twentepoort Oost 61-14
7609 RG Almelo
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl

Geluid Plus Adviseurs is een adviesbureau dat ruime ervaring en expertise heeft met het uitvoeren van geluidonderzoeken of gerelateerde akoestische vraagstukken. Een onderzoek kan zijn het opstellen van een 3-dimensionaal geluidmodel of het verzorgen van rapportages voor een omgevingsvergunning (bureaustudies), maar tevens het verrichten van diverse geluidmetingen bij bedrijven of woningen (werken op locatie). Opdrachtgevers van Geluid Plus Adviseurs zijn onder andere projectontwikkelaars, bedrijven, aannemers (bouw en infra), architecten, overheden, adviesbureaus, woningbouwcoörporaties en particulieren.

Richard de Graaf

Richard de Graaf

Vanaf 2004 houdt Richard de Graaf zich bezig met akoestiek. Zijn interesse in het vakgebied is begonnen bij de Wetenschapswinkel Natuurkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialismen zijn onder andere het bepalen van geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeers- en spoorweglawaai, industrielawaai, horecalawaai, bouwlawaai en het uitvoeren van geluidmetingen. Zijn uitdaging in de akoestische onderzoeken ligt in de vertaling van de technische inhoud van een inhoudelijk goed onderzoek voor geluidspecialisten tot een leesbaar en begrijpelijk rapport voor een leek
Frank Potijk

Frank Potijk

Frank Potijk is sinds 2000 actief met diverse akoestische onderzoeken en geluidmetingen. Zijn specialismen zijn het bepalen van geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeers- en spoorweglawaai en bouwakoestische onderzoeken zoals geluidwering van gevels, lucht- en contactgeluidisolatie (interne geluidoverdracht), nagalmtijdbepaling, geluidmonitoring, geluidsaneringsprojecten en diverse soorten geluidmetingen. Door zijn opleidingen en ruime ervaring is hij in staat om op pragmatische wijze akoestische knelpunten op te lossen voor zowel nieuwbouwprojecten als bestaande situaties zoals transformatie/herbestemmingen. Kenmerkend voor Frank is een no-nonsense mentaliteit waarbij de wensen van de opdrachtgever centraal staat.
Karen Ligtenberg

Karen Ligtenberg

Vanaf 2013 is Karen werkzaam binnen het vakgebied akoestiek en destijds opgeleid door Frank en Richard. Vanwege haar achtergrond als planoloog liggen haar interesses voornamelijk bij de onderzoeken die ten grondslag liggen aan ruimtelijke procedures, waaronder het bepalen van de geluidbelasting vanwege wegverkeers- en spoorweglawaai. Daarnaast houdt ze zich onder andere bezig met onderzoeken ter bepaling van de geluidwering van de gevels, nagalmtijdonderzoeken en geluidsaneringsprojecten. Daarnaast voert ze geluidmetingen uit. Na 5 jaar werkervaring opgedaan te hebben bij een ingenieursbureau is Karen in september 2018 gestart bij Geluid Plus Adviseurs. Praktisch meedenken met de klant en heldere communicatie zijn haar speerpunten.