Twentepoort Oost 61-14
7609 RG Almelo
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl

bouwlawaaiVoor bouwactiviteiten of een evenement met muziekgeluid dient veelal een ontheffing aangevraagd te worden in het kader van het Bouwbesluit of de Algemeen Plaatselijke Verordening. Overdag, op doordeweekse dagen, is het geluid van bouwactiviteiten of evenementen veelal geen probleem. Werkzaamheden of festiviteiten in de avond (19:00 - 23:00), nacht (23:00 - 07:00 uur) of in het weekend kunnen echter zorgen voor geluidhinder in woningen.

Voor bouwlawaai en evenementen kan vooraf een prognose gemaakt worden van te verwachten geluidhinder door middel van een 3D-geluidmodel. Met behulp van deze berekeningen kunnen vooraf beheersmaatregelen bepaald worden om het geluid te beperken en kan een ontheffingsverzoek worden opgesteld. Tijdens de werkzaamheden of het evenement kan het geluid door Geluid Plus Adviseurs gemeten worden (handhavingsmeting).