Twentepoort Oost 61-14
7609 RG Almelo
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl

geluidmetingen

Geluid Plus Adviseurs kan geluidmetingen uitvoeren voor elk aspect die genoemd is op deze website. Voor vele theoretische onderzoeken (bureaustudies) kunnen, bijv. naar aanleiding van een Programma van Eisen of een andere prestatie-eis, geluidmetingen (controlemetingen) verlangd of vereist worden.

Geluidmetingen dienen volgens verschillende richtlijnen en meetvoorschriften uitgevoerd te worden. Dit betreffen onder andere de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, Reken- en Meetvoorschrift Windturbines, IL-HR-15-01 (omgevingsgeluid) of de NEN 5077 (bouwakoestische metingen).
Onderstaand zijn enkele doeleinden gegeven waarvoor geluidmetingen uitgevoerd kunnen worden:

  • Geluidmetingen/controlemetingen bij oplevering van nieuwbouw (geluidwering van de buitengevels (GA,k), nagalmtijden, lucht- en contactgeluidisolatie (DnT;A;k/Ilu,k - LnT;A/Ico), installatiegeluid (LI;A;k) etc.);
  • Controlemetingen bij bestaande woningen die deelnemen aan een gevelisolatieproject in opdracht van de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat (meting van de geluidgeïsoleerde buitengevels (GA / Lbin);
  • Het meten van geluidbronnen (bijv. een machine, windturbine of voertuig bij een bedrijf);
  • Het vaststellen van heersende nagalmtijden;
  • Het meten van/bij horecagelegenheden;
  • Handhavingsmetingen;
  • Arbo-metingen;
  • Het meten van het omgevingsgeluid (referentiemetingen);                    
  • Geluidmonitoring tijdens bouwwerkzaamheden (ook infra gerelateerd) of evenementen;
  • Analyses en geluidmetingen bij geluidoverlast t.g.v. burenlawaai, activiteiten bij of door supermarkten of overige klachten (bijv. geluidhinder van een vervelende bromtoon, onverklaarbare geluiden in uw woning/omgeving etc).