Twentepoort Oost 61-14
7609 RG Almelo
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl


Aanleiding
Naar aanleiding van veel terugkerende vragen, hebben we in de onderstaande paragrafen enige informatie, uitleg en linkjes gegeven over geluid en geluidisolatie. De informatie is bedoelt om u op weg te helpen, zodat u een beeld krijgt welke klacht/probleem er bij u speelt. Vervolgens kunt u dan eerst zelf even rustig de betreffende websites bezoeken en informatie verzamelen, zodat u een beeld krijgt welke voorzieningen aangebracht moeten worden om uw probleem op te kunnen lossen.

Hoeveel geluidisolatie nodig is, is afhankelijk van de eisen die mogelijk van toepassing zijn bijv. Bouwbesluit of een Huishoudelijk Reglement. Heeft u een woning die gebouwd is voor 1992, dan zijn er feitelijk geen eisen omdat het Bouwbesluit (pas) vanaf 1992 in werking is getreden.

Wat wordt er bedoeld met lucht- en contactgeluid?
Bij luchtgeluid is de bron bijv. de radio, TV, pratende mensen, muziekinstrumenten etc. Deze trillingen in de lucht kunnen direct via de scheidingsconstructie doorgegeven worden, maar ook indirect via aangrenzende wanden of vloeren. Bij contactgeluid wordt de constructie in trilling gebracht door bijvoorbeeld lopen met hard schoeisel, schuiven met stoelen of rennende/spelende kinderen. Deze trillin­gen verplaatsen zich door de constructie (wanden, vloer, binnenspouwblad) naar de aangrenzende ruimten (buren). In woningen met harde vloerafwerkingen zoals PVC, parket of keramische tegels kan meer contactgeluid veroorzaakt worden bij/door buren. In woningen met een zachte vloerbedekking, zoals (hoogpolig) tapijt, worden contactgeluiden beter opgenomen/gedempt door de zachte laag, waardoor klachten door lopen of schuivende stoelen minder snel geluidhinder veroorzaken.

Afbeelding overdracht jellema

Afbeelding lucht  en contactgeluid

Wat wordt bedoeld met de basisconstructies van een gebouw?
De geluidisolatie hangt vooral af van de massa (kg/m2) van de basiscon­structie. De basisconstructie van een vloer is vaak een houten balklaag, een kanaalplaatvloer of een breedplaatvloer van beton (zie afbeeldingen). Een kanaalplaatvloer is opgebouwd is uit meerdere holle kanalen en heeft hierdoor een lagere massa. Een breedplaatvloer daarentegen betreft een massieve betonvloer met een hogere massa. Een hogere massa betekent een betere geluidisolatie. Daarom is het voor een vloerconstructie met een houten balklaag, die een lage massa heeft, veel lastiger om een goede geluidisolatie te realiseren.

Houten balklaagKanaalplaatvloer.jpg

Breedplaatvloer defBreedplaat storten

De basisconstructie van een wand kan bijvoorbeeld een woningscheidende (ankerloze) spouwmuur zijn of een massieve wand van kalkzandsteen, baksteen of beton. Ook hier geldt het basisprincipe dat meer massa een hogere geluidisolatie geeft.

SpouwmuurKalkzandsteenwand

 

Kortom, de basisconstructie van een woning/gebouw is relevant voor de wijze waarop de geluidisolatie verbetert kan worden.

Misvatting ten aanzien van geluidisolerende voorzieningen
Een veel gemaakte fout bij de aanschaf van geluidisolerende producten is dat door de leverancier/verkooppunt een bepaalde geluidreductie wordt aangegeven. Echter de opgegeven isolatiewaarde is afhankelijk van de basisconstructie in uw woning. Het product is echter veelal getest met een andere basisconstructie dan in de meeste woningen aanwezig is. Helaas wordt de relatie tussen de basisconstructie en de geluidreductie nooit vermeld op de verpakking.

Voorbeeld:

Je hebt hinder van de bovenburen door loopgeluiden en jullie hebben samen besloten een verende opgelegde vloer aan te brengen. De basisconstructie van de bovenwoning (verdiepingsvloer) betreft een houten balklaag. Op de website wordt bijv. aangegeven dat er een verbetering van 20 dB bereikt wordt met product X. Indien het product officieel getest is (in een laboratorium), dan is de verende laag altijd getest op 140 mm massief beton (ca. 330 kg/m2). Dat is dus een vloer met een redelijk hoge massa. Echter, de opgegeven reductie van 20 dB wordt in deze situatie, met een houten balklaag, nooit bereikt omdat de massa aanzienlijk lager is. Indien de verdiepingsvloer bijv. een massieve betonvloer is, met een hogere massa dan 330 kg/m2, dan kan een hogere geluidisolatie worden bereikt dan de opgegeven 20 dB. Opgemerkt wordt dat het eindresultaat staat of valt met een nauwgezette uitvoering.

Waarom gipskarton- of gipsvezelplaten toepassen?
Een veel voorkomende fout die in de praktijk wordt gemaakt is het toepassen van houten plaatmateriaal ten behoeve van voorzetwanden (bijv. MDF of multiplex). Echter, houten platen maken een akoestische voorzetwand te ‘stijf’. Een te stijve constructie geeft makkelijk trillingen door hetgeen resulteert in een lagere geluidisolatie.

Een voorzetwand dient ‘buigslap’ te zijn en dat wordt onder andere bereikt met gipskarton- of gipsvezelplaten. De vuistregel voor de afwerking is het toepassen van 2 lagen gipskarton- of gipsvezelplaten die op elkaar worden geschroefd (dikte van 2 x 12,5 mm = 25 mm).

Verbeteren van de luchtgeluidisolatie
Om de luchtgeluidisolatie te verbeteren kan een voorzetwand aangebracht te worden. Dit kun je in je eigen woning doen en hiervoor heb je geen medewerking van de buren voor nodig.

Een voorzetwand mag géén contact maken met de basisconstructie. In de praktijk zien we vaak dat de aannemer de houten stijlen van de voorzetwand star op de woningscheidende wand bevestigd. De trillingen kunnen via de starre constructie makkelijk ‘afstralen’ in de aangrenzende woning. Het geluidisolerende effect van de voorzetwand wordt hierdoor zeer beperkt. Plaats de houten stijlen, of nog beter Metal Stud-profielen, minimaal 10-15 mm vrij van de woningscheidende wand zodat er sprake is van een volledige ontkoppeling.

Foute voorzetwandVrijstaande houten stijlen

Een andere oplossing is het toepassen van verende regels/regelwerk (zie onderstaande afbeeldingen). Omdat een verende regel reeds is voorzien van een ontkoppelingsmateriaal mag deze rechtstreeks op de wand gemonteerd worden. Volg hierbij voor de montage wel nauwgezet de verwerkings-voorschriften van de fabrikant.

IVI spijkerregelIVI spijkerregel wand vloer plafond

MD AkoestiregelAkoerstikon op de wand

Verbeteren van de contactgeluidisolatie
Om de contactgeluidisolatie te verhogen is een verend opgelegde vloer (‘zwevende’ vloer) noodzakelijk. Let op, deze dient bij de bron aangebracht te worden! Dat is dus bij de (boven)buren, want daar wordt het loopgeluid veroorzaakt. Het realiseren van een zwevende vloer bij de buren heeft een grote impact op de woning van de buren. Immers, de woning van de buren moet helemaal leeg worden gehaald, zodat de bestaande vloerbedekking verwijderd kan worden. Daarna kan de verende vloer op de kale basisconstructie worden aangebracht. Vervolgens kan de vloerbedekking erop en huisraad weer teruggeplaatst worden. Houd er rekening mee dat een verende vloer circa 30 mm hoog is. De totale vloer wordt dus hoger, waardoor de binnendeuren korter gemaakt moeten worden.

Indien de vloerconstructie een houten balklaag betreft (lage massa), dan is een verende vloer niet voldoende om het gewenste resultaat te verkrijgen. Veelal is een aanvullende voorziening nodig in de vorm van een ontkoppelde/vrijhangende plafondconstructie. Dit betekent dat het plafond in uw woning volledig vervangen dient te worden.

Fermacell estrichVerende vloer Merford

Vrijhangende plafond gyprocVrijhangende plafond Nevima

 

Schematische weergave geluidisolatie inclusief leveranciers.
In de onderstaande schematische weergave (doorsnede van een woongebouw) is aangegeven waar de geluidisolerende materialen aangebracht moet worden voor de verbetering van de lucht- of contactgeluidisolatie. De kleuren in de afbeelding komen overeen met de kleuren in de onderstaande tekstblokken. In de tekstblokken zijn meerdere linkjes van leveranciers gegeven die geluidisolerende producten leveren. 

voorzieningenwoning

Vrijhangend/ontkoppeld plafond, in combinatie met een verende vloer, voor verbetering van de contactgeluidsisolatie bij houten balklagen. Met uitsluitend een vrijhangend plafond kan de luchtgeluidisolatie verbeterd worden tussen woningen onderling.

Leveranciers van vrijhangende plafonds:
www.nevima.nl
www.merford.nl
www.fermacell.nl
www.gyproc.nl
www.knauf.nl
www.anr.nl

Met het plaatsen van een voorzetwand wordt de luchtgeluidisolatieverbeterd tussen woningen onderling.

Leveranciers van voorzetwanden:
www.nevima.nl
www.merford.nl
www.fermacell.nl
www.gyproc.nl
www.knauf.nl
www.anr.nl

Verend opgelegde vloer voor verbetering van de contactgeluidisolatie voor naast- en boven elkaar gelegen woningen.

Leveranciers van verende lagen:
www.nevima.nl
www.merford.nl
www.fermacell.nl
www.gyproc.nl
www.ismt-bv.com
www.anr.nl

 

Verschil tussen geluidisolatie en geluidabsorptie?
Er is een wezenlijk verschil tussen geluidisolatie en geluidabsorptie. Helaas merken we vaak dat dure geluidabsorberende materialen aangeschaft worden, terwijl er geluidisolerende producten nodig zijn om het probleem in huis of op het werk op te lossen.

Zoals hierboven al uitgebreid is beschreven, gaat het bij geluidisolatie om massa (zware materialen) en ontkoppeling tussen constructies onderling. Voor geluidabsorptie zijn juist zachte poreuze materialen (zeer lage massa) benodigd of geperforeerde constructies (geperforeerde dak,- wand- of gipsplaten). Geluidabsorptie dient toegepast te worden indien sprake is van teveel galm in een ruimte. Geluidgolven moeten door het absorptiemateriaal ‘opgenomen’ (geabsorbeerd) worden, zodat het weerkaatsen van geluidgolven (reflecties) wordt gereduceerd. 
Voor geluidabsorberende producten verwijzen we u graag naar www.easy-noisecontrol.com, www.akoestiekwinkel.nl of www.nyink.nl.

Mocht u geluidhinder ondervinden door de buren in de aangrenzende woning of door het wegverkeerslawaai door voorbij rijdende auto’s, dan heeft het aanbrengen van absorptiemateriaal géén nut! Het materiaal absorbeert geluid in uw woning, terwijl er geluidisolerende materialen nodig zijn om het geluid buiten uw woning te kunnen houden.


Disclamer:      Aan deze publicatie kunnen géén rechten worden ontleend. Geluid Plus Adviseurs kan, zonder het uitvoeren van een akoestisch onderzoek (geluidmeting of advisering), niet aansprakelijk worden gesteld voor de door u gekozen geluidisolatie c.q. het te behalen eindresultaat.