Twentepoort Oost 61-14
7609 RG Almelo
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl

Karakteristieke installatiegeluid (LI,A,k) voor woonfuncties (binnen in woningen)
Installatiegeluid heeft betrekking op de bescherming van geluid ten gevolge van installaties in een woongebouw. Hiermee wordt bijv. bedoeld een toilet met waterspoeling, een kraan, mechanische ventilatie, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift. Het karakteristiek installatiegeluidniveau LI,A,k mag ten hoogste 30 dB(A) bedragen.

Geluid Plus Adviseurs kan het heersende geluidniveau ten gevolge van de installaties meten. Deze metingen worden uitgevoerd indien beoordeeld moet worden of in verblijfsruimten van woningen (zoals de woonkamer of slaapkamer) aan de gestelde eisen wordt voldaan. Ook kan de aanleiding van een meting klachten van bewoners zijn.

Daarnaast beoordelen en adviseren wij het installatiegeluid in relatie tot de toe te passen bouwkundige constructies in woningen en woongebouwen (appartementencomplex). Denk hierbij aan de constructies/opbouw van liftschachten, schachten voor standleidingen of hemelwaterafvoeren of technische ruimten waarin de binnenunit van de warmtepomp of de mechanische ventilatiesystemen zijn opgesteld. De toetsing wordt uitgevoerd conform de NTR 5076 “Installatiegeluid in woningen en woongebouwen”.

Installatiegeluid voor buiten opgestelde installaties
Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan het geluidniveau van een buitenunit van een warmtepomp of airco op de perceelgrens bij grondgebonden woningen en op de gevels van aangrenzende appartementen.

Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die buiten is opgesteld, mag op de perceelgrens met een andere woonfunctie ten hoogste 40 dB(A) geluid produceren. Dit wordt berekend volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. Dezelfde eis is van toepassing ter plaatse van een te openen raam of deur van appartementen van derden.

Met deze eis wordt vooral beoogd om de buitenruimten van woningen (tuin/balkon) op aangrenzende percelen te beschermen tegen geluid in de zomermaanden. Met de gestelde eis worden echter ook de woningen zelf op deze aangrenzende percelen beschermd. Er wordt van de avondsituatie uitgegaan, omdat buitenruimten in de zomermaanden ook na 19.00 uur worden gebruikt.

 Zowel bij nieuwbouw als bestaande situaties geldt dat uw airco of warmtepomp bij de buren niet meer geluid mag veroorzaken dan 40 dB(A). De dB-waarde, die op de installatie/buitenunit of in specificaties wordt weergegeven, is het geluidniveau dat de buitenunit zelf produceert. Alleen op basis van berekeningen kan bepaald worden of aan de eis van 40 dB(A) bij de buren wordt voldaan. Indien niet wordt voldaan aan de eis, dan dient een andere locatie voor de buitenunit op het perceel gezocht te worden. Een andere optie is het aanschaffen van een geluidwerende omkasting
(zie afbeeldingen).

Merford Dice binnenzijdeMerford Dice buitenzijde