Twentepoort Oost 61-14
7609 RG Almelo
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl

horecalawaai

Het geluid van een horecaonderneming moet in de directe omgeving voldoen aan de algemene geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Met name muziekgeluid (bas-tonen) kan hoorbaar zijn bij omwonenden, hetgeen niet wenselijk is. Klachten uit de directe omgeving dienen voorkomen te worden, zodat de harmonie tussen de horecaondernemer en de omwonenden goed blijft.

Geluid Plus Adviseurs kan door metingen en/of berekeningen objectief bepalen of de horecaonderneming voldoet aan de geldende geluidnormen. Indien er teveel geluid hoorbaar is in de omgeving, is het toepassen van geluidwerende bouwkundige materialen (bijv. geluidisolerende beglazing of akoestische dakpakketten etc.) veelal aan de orde. Daarnaast geven we advies in aanpassingen van (muziek)installaties. Samen met de ondernemer stemmen we de wensen van de bedrijfsvoering af op de toelaatbare geluidniveaus ter plaatse van omwonenden.

Geluid Plus Adviseurs kan voor u verschillende typen onderzoek verrichten met betrekking tot horecalawaai. Onderstaand zijn enkele voorbeelden van akoestische onderzoeken/werkgebieden gegeven die Geluid Plus Adviseurs kan bieden:

  • Opstellen van 3D-geluidmodellen conform Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI 1999);
  • Onderzoek ten behoeve van de Omgevingsvergunning (aspect milieu);
  • Ruimtelijke procedures;
  • Quickscans;
  • Haalbaarheidsstudies;
  • Contra-expertises;
  • Geluidmetingen.